Werkwijze

Voor de juiste psychologische hulpverlening zet ik mijzelf zo volledig mogelijk in. Ik sluit zo nauwkeurig mogelijk aan bij jouw beleving en ik gebruik oefeningen waarvan ik inschat dat ze het beste bij jou en bij je situatie aansluiten. Vervolgens wijst je eigen ervaring uit waar je het meeste baat bij hebt.

Dankzij aanvullende opleidingen heb ik mijn voorkeurswerkwijzen ontwikkeld. Met andere woorden: Praktijk Centraal Hart is gespecialiseerd in:

– Innerlijk Kindwerk

– Lichaamsgerichte/ ervaringsgerichte therapie

– Bewustwording van zelfbeeld en (belemmerende) gedachten

– Traumatherapie

– Relatietherapie

– Internal Family Systems (IFS)